منو/سفارش آنلاین اخبار تماس همکاری

اخبار و رویداد

بهترین رستوران رشت، رستوران همای من
27 خرداد 1399

رستوران همای من رشت پس از گذشت حدود یکسال و نیم از تاسیس و راه اندازی تلاش جدی خود را برای تبدیل شدن به بهترین رستوران رشت به طور جدی دنبال می کند. حتی با وجود بحرانهای بی مانند و عجیب نظیر تعطیلی یک ماهه برف 98 و بحران کرونا مدیریت و تیم پرسنل رستوران همای من همچنان در آرمان خود که همانا تبدیل شدن به بهترین رستوران رشت شده است، تاکید می کنند.